Betoelaging voor Buitenschoolse kinderopvang: troostprijs in tijden van nood!

 

In de gemeenteraad van 2 december 2013 besliste men onder de bevoegdheid van NVA-schepen Eva Ryde de werkingstoelage voor scholen die buitenschoolse kinderopvang organiseren op te trekken van 250 naar 500 euro en scholen die dit ook op woensdagmiddag organiseren een extra van 200 euro bovenop de voorgaande 200 euro te geven. 

Akkoord: deze betoelaging was de enige uit het hele gamma van premies die werd opgetrokken. Maar mijn positieve ingesteldheid kon geen soelaas brengen voor deze toch wel opmerkelijke troostprijs voor een structureel probleem in onze gemeente. Een structureel probleem die we in zowat alle omliggende gemeenten zo goed als niet kennen omdat men er sinds mensenheugenis duurzame stedelijke middelen wil tegenover zetten. In Ieper is het nog steeds wachten op een gemeentelijke kinderopvang. Niettegenstaande leek voor het stadsbestuur 200 000 euro wegkapen om de tour naar Ieper te halen geen problemen te vormen...  Hoog tijd voor een tussenkomst van Groen! 

Uit de notulen van de gemeenteraad van 2 december: 

Raadslid Platteeuw komt tussen op dit punt: 

"Men wil inzetten op stimulansen voor jong afgestudeerden en jonge gezinnen. In het meerjarenplan 2014-2019 wordt gepleit voor zowel kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang als buitenschoolse opvang. Buitenschoolse opvang staat nochtans niet beschreven in de eindtermen van de school. Dit betekent dat ze geen opdracht uitmaakt van de school."

"Men kiest voor buitenschoolse opvang omdat men er het belang en de noodzaak van inziet. Het is niet onbekend dat ouders onder andere ook een school kiezen in functie van het opvang aanbod. Deze gezonde concurrentie zorgt er dus ook voor dat scholen hun uiterste best doen om hierin op een zo kwalitatief en flexibel mogelijke manier in te voorzien."

"Daarom is het de logica zelve dat de stad hier een serieuze hand in helpt wanneer zij inziet dat dit een directe en concrete noodzaak is voor jonge gezinnen in Ieper. Zoals het in het meerjarenplan heel mooi omschreven staat ben ik er dan ook van overtuigd dat men dit inziet.
Toch merkt ze een aantal problemen. Diverse problemen ook binnen de scholen., zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Een aantal scholen raken er financieel aan uit een aantal niet."

"In het algemeen spreekt het voorstel tot betoelaging van een stijging met 200 euro, zowel voor de woensdag namiddag, als andere opvang. Het voorstel voor deze werkingstoelage geeft eerder een gevoel van gaatjes opvullen.
Toen ze een aantal scholen contacteerde bleek het ook niet duidelijk te zijn waarin men nu precies kon investeren met deze betoelaging. Meestal diende het geld om de tekorten op te vullen waar nodig en dit zonder te kunnen investeren in extra middelen, zoals bijkomende vorming of pedagogisch materiaal..."

"Nochtans, als men gaat kijken naar de functie van een betoelaging dan is ze bedoeld om iets extra te creëren, om de structurele werking te ondersteunen. Hier wordt ze hoogstwaarschijnlijk voor heel wat kleine scholen gebruikt om net die structurele financiële tekorten op te vullen. Deze toelage mist dus het doel an sich."

"Het meerjarenplan spreekt in die context ook over kwaliteitsbewaking. Maar om deze kwaliteit financieel mogelijk te maken is voor vele scholen niet evident. In dat opzicht is het systeem van PWA een interessante optie. Scholen kiezen tegelijk ook doelbewust voor gekwalificeerde kinderverzorgster en niet voor PWA’ers net omdat men niet wil inboeten aan die kwaliteit. Maar moeilijke werktijden, de druk van grote groepen en lage verloning zorgen ervoor dat deze job vaak als niet aantrekkelijk wordt beschouwd door velen. Wanneer men bijvoorbeeld investeert in vorming en de persoon in kwestie geeft het op dan werd het vormingsgeld niet benut en kun je structureel niet gaan investeren met dit geld waarvoor het bedoeld is. Wanneer personeel moet vervangen worden op korte termijn zit men nog meer met de handen in het haar."

"Daarbij moet zeker worden vermeld dat het PWA systeem stilaan afbouwt en de vraag is dan ook maar hoe men deze financiële aderlating zal opvangen.
Het is heus niet zo dat men niet creatief zou zijn. Er zijn voorbeelden van scholen die uit eigen initiatief en met eigen middelen studie oprichten voor kinderen uit de lagere school. Dit ondermeer om de opvangjuffen te ontlasten. (Er zijn voorbeelden van veertig kinderen op één uur, met één opvangjuf)
Het gevolg is dus dat men in eigen middelen gaat zitten om een opvang probleem op te lossen terwijl dit zoals gezegd geen hoofdopdracht is van de school. Men kiest ervoor omwille van het inzien van het belang en de noodzaak ervan. Het is echter niet logisch dat men hiervoor in eigen zakken moet zitten.
Ze benadrukt de nood aan structurele oplossing voor deze problematiek en om terug te keren naar de geest van de doelstelling waarin de buitenschoolse opvang beschreven staat in het meerjarenplan, vindt zij tweehonderd euro extra voor buitenschoolse kinderopvang een aalmoes in vergelijking met de werkelijke nood en ziet zij dit eerder als plaatsvervangende gaatjesvuller voor de structurele tekorten die er zijn. "

Bekijk ook zeker het fijne filmpje rond een fantastisch alternatief project uit Nederland rond kinderopvang in de groene ruimte.

Tags: